Afvalwaterrecuperatie via ultrafiltratie

Hergebruik van afvalwater - voor vele bedrijven te mooi om waar te zijn, bij deze klant werkelijkheid via de combinatie UF/RO. Het effluent van de biologie van dit groente verwerkend bedrijf wordt via deze installatie opgewaardeerd tot suppletiewater voor de koeltorens. Vertrekkende van brak water met een geleidbaarheid van 6000 µS/cm wordt zacht water bekomen…

Van rivier- tot productiewater aan een debiet van 105 m³/u

De volledige waterhuishouding op rivierwater? Voor deze ververij gelegen aan de oevers van de Leie de ideale oplossing! Om de klant onafgebroken van water te voorzien werd gekozen voor een redundant systeem waarbij twee ultrafiltraties volcontinu filtreren en een derde UF in wacht staat om eventuele pieken tijdens productie op te vangen. Seizoensgebonden kwaliteitsschommelingen van…