Afvalwaterrecuperatie via ultrafiltratie - Ekopak

Hergebruik van afvalwater – voor vele bedrijven te mooi om waar te zijn, bij deze klant werkelijkheid via de combinatie UF/RO.
Het effluent van de biologie van dit groente verwerkend bedrijf wordt via deze installatie opgewaardeerd tot suppletiewater voor de koeltorens. Vertrekkende van brak water met een geleidbaarheid van 6000 µS/cm wordt zacht water bekomen met een geleidbaarheid kleiner dan 250 µS/cm, ideaal als voedingswater voor condensors. Een lagere geleidbaarheid betekent automatisch minder spuien waardoor ook het totale waterverbruik gevoelig daalt.
In combinatie met Ekopak’s chemicaliën de ideale installatie om water te besparen!