Ekopak waardeert vijverwater op tot drinkbaar water - Ekopak

De opwaardering van vijverwater tot drinkbaar water heeft erg nuttige gevolgen voor ondernemingen die hierin investeren. Dat bewijst onder meer het project dat Ekopak onlangs uitvoerde bij een belangrijk voedingsverwerkend bedrijf in Midden-West-Vlaanderen.
“Concreet gaat het om een volume van 240 m³ per dag,” verduidelijkt zaakvoerder Pieter Loose. Het voedingsbedrijf werd geconfronteerd met de uitdaging om het gebruik van diep putwater verder af te bouwen. De enige manier om het diep putwater te vervangen, was aanvankelijk het gebruik van stadswater. Bij een grondige analyse van de aanwezige mogelijkheden bleek dat het bedrijf beschikt over een grote vijver, waar alle hemelwater van de daken en ondiep grondwater wordt in opgevangen. De behandeling van dit water maakt het mogelijk om dagelijks circa 240 m³ aan stadswater te besparen.
Snelle terugverdientijd
Eerst werd er een pilootproef uitgevoerd gedurende enkele weken. Uit de resultaten hiervan bleek dat met de vooropgestelde behandeling, een perfect drinkbaar water kon worden bekomen. Bovendien was ook de terugverdientijd erg interessant, met een periode tussen 26 en 28 maanden.
Voor deze behandeling werd geopteerd voor een mix van klassieke en membraantechnologie. De gekozen opstelling bestaat uit een luchtoxidatie en filtratie ijzeroxiden; coagulatie en filtratie van zwevende stoffen; een UV -bestraling; een actiefkoolfilter; een ultrafiltratie (UF); een kwalitatief gestuurde chloordioxide en een reactietank.
De kwaliteit van het ‘bruut’ en behandeld water wordt continu bewaakt op kwaliteit door een turbiditeit-, pH- en geleidbaarheidsmeting. Het geheel wordt gestuurd door een centrale kast met PLC.
Waterbehandeling
Bij de waterbehandeling werden volgende principes gehanteerd: tijdens de voorfiltratie wordt via toevoer van luchtzuurstof ijzer geoxideerd tot onoplosbare ijzeroxiden. Bij alarm over de helderheid van het inkomend water wordt een coagulant gedoseerd. De gevormde producten worden gefiltreerd in een tweelagen filterbed. Dit zijn klassieke metalen filters met dubbele bodem, gevuld met een combinatie ‘hydro-antraciet/zand’. De spoeling van de filters gebeurt met water en lucht afzonderlijk. De lucht wordt gebruikt om spoelwater te besparen. De spoeling gebeurt op een drukverschil, opgebouwd over het filterbed.
De eerste desinfectie gebeurt met een UV-bestraling, waardoor geen chemicaliën worden toegevoegd. Hierna volgt de adsorptie van organische stoffen door een filter met een actieve koollading. De eindfiltratie wordt uitgevoerd door een ultrafiltratie met multibore membranen van Inge, met een poriënwijdte van +/-0.02 μm. Dit toestel heeft zijn eigen sturing en gaat volautomatisch tegenspoelen en chemisch cleanen. De uiteindelijke chloordioxidedosering heeft tot doel een desinfectie met restpreventie te bekomen in de buffertank. Bij gebruik van chloordioxide is er geen THM-vorming en worden organische stoffen optimaal geoxideerd.