Ekopak helpt putwater optimaal benutten

Ekopak helpt putwater optimaal benutten Suppletiewater voor stoomketels beter gebruiken: die vraag kreeg Ekopak van een voedingsbedrijf uit Gent. Die onderneming beschikte over een klassiek waterbehandelings- systeem dat na 20 jaar aan vervanging toe was. De installatie bestond uit een decarbonatatie, een ontharder en een ontgasser. In eerste instantie wou de klant hetzelfde procédé dat…

Ekopak helpt duurzaam ondernemen

Context Voor een West-Vlaamse verffabrikant dokterde Ekopak een oplossing uit om het regenwater optimaal te gebruiken. De doelstelling was een ecologisch en duurzaam systeem op te stellen dat tevens ook kostenbesparend was. Zo werd het gerecupereerde water bruikbaar gemaakt voor sanitaire doeleinden (lavabo's, toiletten en douches) en kon het in een later stadium ook gebruikt…

Medisch

Sinds de legionella problematiek vorig jaar terug in de media kwam, als gevolg van een vermoedelijke besmetting in het ziekenhuis te Aalst, is de aandacht rond legionella terug verscherpt. Ekopak is reeds sinds de wetgeving van 2004 actief met deze problematiek bezig. Vandaag moeten we vaststellen dat zelfs sinds de aanpassing van de wetgeving in…