Starter aan het woord – screening waterbehandeling - Ekopak

Joost Van der Spurt – R&D en Operation Engineer bij Ekopak – Industrial Water Treatment
Met een eerste werkervaring in de waterbehandeling op zak begon ik in november aan een nieuw avontuur als R&D en Operation Engineer bij Ekopak. Dit oorspronkelijk familiebedrijf is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een competitieve marktspeler op het gebied van industriële waterbehandeling met als stokpaardje het aanbieden van een totaalbehandeling. Door het leveren van zowel apparatuur, chemicaliën als desinfectie, staan wij garant voor het produceren van het vriendelijkste voedingswater voor stoomketels, het properste gebruikswater in ziekenhuizen en het zuiverste proceswater voor tal van brouwerijen. Dit alles vertrekkende van zowel stads-, put- als regenwater. Maar daar stopt het niet. Eens de apparatuur draaiende, is het mijn taak het proces van a tot z op te volgen. Dit houdt in dat ik op zoek ga naar nieuwe technieken en zwakheden in bestaande installaties met als streefdoel een zo laag mogelijke totale gebruikskost:
Verlagen van het volume aan spoelwater tijdens de regeneratie van een filter of ontharder,
daling van het zoutverbruik tijdens de regeneratie van een ontharder,
verhogen van het rendement bij gebruik van een RO-installatie (UF/NF/EDI),
gebruik van anti-scalants om de levensduur van membranen te verlengen,
ontkalken van vlampijpen voor een optimale warmte-overdracht binnen in een stoomketel,
beschermen van stoomketel en leidingen tegen corrosie,
verbeterde oxidatieprocessen voor het verwijderen van biologie,
juist dimensioneren van pompen en leidingen.
Meedraaien in bovenstaand verhaal kan natuurlijk enkel na een grondige vooropleiding. Naast de noodzakelijke bijscholing in stoom- en filtratietechnieken, veiligheid en pompkarakteristieken, leer ik de kneepjes van het vak door mee op stap te gaan met onze projectingenieurs, analisten en techniekers. Niets zo leerrijk (en verbroederend) om met eigen ogen via een minuscuul mangat het inwendige van een stoomketel op corrosie en kalkaanslag te inspecteren of om eigenhandig een ontharder te plaatsen. Tezelfdertijd hoor je wat er leeft binnen de bedrijven. Daarin merk ik toch een algemene onwetendheid en teruggehouden houding als het gaat over water. Bedrijven investeren niet graag in hun waterhuishouding terwijl dit toch een belangrijke besparing kan betekenen, zeker door de stijgende waterprijzen en de almaar strengere milieuvoorschriften. De terugverdientijd van onze installaties valt dan ook beter mee dan men in eerste instantie zou verwachten. Een payback time van 1 jaar is geen uitzondering en zal in de loop der jaren zeker niet toenemen. Water is nu eenmaal een schaars en kostbaar goed. Om de drempel naar een betere en goedkopere waterhuishouding te verlagen bieden wij dan ook aan de eerste 10 geïnteresseerden een gratis screening van de volledige waterbehandeling aan om samen tot een milieuvriendelijke en duurzame oplossing te komen.
Kortom, Ekopak biedt mij als Industrieel Ingenieur – Chemie de ideale combinatie van bureau- en veldwerk waarbij er ruimte is eigen ideeën op papier te zetten om zo een vernieuwende stempel te drukken op de verdere toekomst van het bedrijf.