Corrosion control technology alliance

Een integrale oplossing voor elk corrosieprobleem.

Afgezien van de esthetische schade en directe kosten, leidt corrosie tot enorme functionele- en productie- verliezen. Corrosie wordt vaak niet begrepen en is daarom zo moeilijk beheersbaar. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Zelfs binnen één productie unit heb je al te maken met een grote verscheidenheid aan procescondities, soorten installaties en equipment en daardoor een breed scala aan corrosievormen en ontstaansmechanismen.

Door deze diversiteit moeten bij corrosie- problemen vaak verschillende partijen worden ingeschakeld. Maar door het ontbreken van kennisuitwisseling en samenhang, is een dergelijke aanpak minder efficiënt en leidt deze maar zelden tot een structurele oplossing.

De Corrosion Control Technology Alliance is een Nederlands-Belgische coalitie van onafhankelijke, gerenommeerde specialisten waarvan Ekopak (Industrial Water Treatment) deel uitmaakt. Zij bundelen hun kennis en werken nauw met elkaar samen ten behoeve van een efficiënte en constructieve oplossing van uw corrosieprobleem.

Voor meer informatie: www.corrosioncontrol.be

Indien u advies nodig heeft of vragen heeft over waterbehandelingsapparatuur, aarzel niet en contacteer ons.